Máy bơm nước chữa cháy nhập khẩu chính hãng

Những biểu tượng cần hiểu trên bình chữa cháy

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy

nhung-bieu-tuong-can-hieu-tren-binh-chua-chay-1Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A (vật liệu cháy là gổ, vải, giấy…). Tuyệt đối ko được dùng cho đám cháy loại B&C. Thường hình này nằm trên bình chữa cháy dạng nước
nhung-bieu-tuong-can-hieu-tren-binh-chua-chay-2
Với hình ảnh này trên thân bình ta biết bình này sử dụng được cho đám cháy loại B&C (cháy xăng, dầu gas hoặc điện..). Thường là bình CO2 hình này trên bình chữa cháy cũng cho biết là được dùng cho đám cháy loại B&C. hình này trên thân của bình Dry powder tương tự như bình CO2

nhung-bieu-tuong-can-hieu-tren-binh-chua-chay-3

Leave a Comment

Thiết kế hệ thống bơm PCCC uy tín tại Hà Nội

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]

Kiểm tra sửa chữa máy bơm chữa cháy

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]

Giao máy bơm chữa cháy cho khách hàng

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]

Lắp đặt máy bơm chữa cháy tinh xảo

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]

Cung cấp máy bơm chữa cháy diesel cho TP Hải Phòng

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]

Cách sử dụng bình chữa cháy

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy CO2

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

HTH Plaza hướng dẫn khách hàng hiểu biết về những biểu tượngtrên bình chữa cháy Nếu trên thân bình chữa cháy có hình này thì bình chữa cháy này chỉ được sử dụng cho đám cháy loại A […]