Máy bơm nước chữa cháy nhập khẩu chính hãng

Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC

HTH Plaza nhận bảo trì hệ thống chiếu sáng khi gặp sự cố cháy giúp người bị nạn dễ thoát ly ra khỏi khu vực cháy

Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCCBảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC

Hệ thống đèn chiếu sáng PCCC

  • Kiểm tra hoạt động của hệ thống đèn đèn lối thoát, đèn chiếu sáng khẩn cấp

Mọi chi tiết xin liên hệ:

HTH PLaza

HTH Plaza
HTH Plaza

Địa chỉ: 68 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 0906 152 911 – 0915 271 222

Hotline: 19006652

Leave a Comment

Kiểm tra sửa chữa máy bơm chữa cháy

HTH Plaza nhận bảo trì hệ thống chiếu sáng khi gặp sự cố cháy giúp người bị nạn dễ thoát ly ra khỏi khu vực cháy Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC Hệ thống đèn chiếu […]

Giao máy bơm chữa cháy cho khách hàng

HTH Plaza nhận bảo trì hệ thống chiếu sáng khi gặp sự cố cháy giúp người bị nạn dễ thoát ly ra khỏi khu vực cháy Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC Hệ thống đèn chiếu […]

Lắp đặt máy bơm chữa cháy tinh xảo

HTH Plaza nhận bảo trì hệ thống chiếu sáng khi gặp sự cố cháy giúp người bị nạn dễ thoát ly ra khỏi khu vực cháy Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC Hệ thống đèn chiếu […]

Cách sử dụng bình chữa cháy

HTH Plaza nhận bảo trì hệ thống chiếu sáng khi gặp sự cố cháy giúp người bị nạn dễ thoát ly ra khỏi khu vực cháy Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC Hệ thống đèn chiếu […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy CO2

HTH Plaza nhận bảo trì hệ thống chiếu sáng khi gặp sự cố cháy giúp người bị nạn dễ thoát ly ra khỏi khu vực cháy Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC Hệ thống đèn chiếu […]

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột

HTH Plaza nhận bảo trì hệ thống chiếu sáng khi gặp sự cố cháy giúp người bị nạn dễ thoát ly ra khỏi khu vực cháy Bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng PCCC Hệ thống đèn chiếu […]